Mehmet Feyzi Efendi’nin Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri


ÖZET

Mehmet Feyzi Efendi 20. yüzyılın önemli Müslüman mütefekkirlerinden birisidir. Feyzi Efendi 28 Mart 1912 tarihinde Kastamonu’da doğmuş 4 Mart 1989 tarihinde Kastamonu’da vefat etmiştir. Gümüçlüce mezarlığında medfundur.
Feyzi Efendi’nin hayat safhalarını şu kelimeler özetlemektedir: Hubbî, cubbî, sukûtî, turâbî. O, “Ehl-i Sunnet ve’l Cemâat”in prensiplerinin takipçisi olmuştur. Onun görüşlerinden birisi de müspet düşünme, müspet konuşma, müspet harekettir.
Biz bu çalışmamızda Mehmet Feyzi Efendi’nin hayatına ve tasavvufi konulara dair görüşlerine yer verdik.
Çalışmamızın birinci bölümü Giriş Bölümüdür. İkinci Bölümde M. Feyzi Efendi’nin hayatını ve ilmi şahsiyetini ele aldık.
Üçüncü Bölümde Feyzi Efendi’nin (tövbe, mücahede, takva, vera’, zühd vb.) tasavvufi makamlara dair görüşlerine yer verdik. Ayrıca bu bölümde tasavvufi kavramlar ve şahsiyetler hakkındaki düşüncelerine değindik.
Çalışmamız Sonuç bölümü ile noktalanmaktadır.


Anahtar kelimeler: Mehmet Feyzi Efendi, hubbî, cübbî, sükûtî, türâbî.

Tez çalışmasının tamamına erişmek için tıklayınız.