Meşrutiyetin Topluma Anlatılması: Münazarat Örneği


ÖZET

Bu çalışma İkinci Meşrutiyet’in ilanının ardından Osmanlı devleti sınırları içinde yaşayan insanlara meşruti fikirleri anlatma çabasına odaklanmıştır. Dönemin siyasetçileri ve entelektüelleri meşrutiyet ve onunla birlikte gelen hürriyetin kıymetini halka anlatmak için birçok eser ortaya koymuştur. Bediüzzaman Said Nursi’nin Münazarat başlıklı eseri bu çabanın önemli bir parçasıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini gezen Nursi burada başta Kürt aşiretleri olmak üzere yaşayanlara Meşrutiyet’in ilanının faziletlerini anlatmıştır. Daha sonra bu yolculuk boyunca kendisine yöneltilen soruları ve verdiği cevapları bir araya getirerek daha fazla kişinin faydalanması için kitap olarak yayımlamıştır.

Bu tezde Münazarat’ın yazım süreci tarihsel ve entelektüel arka plan çerçevesinde değerlendirilmiştir. Önce eserin yazıldığı dönemdeki bölgesel ve entelektüel iklim ele alınmıştır. Daha sonra Nursi’yi Münazarat’ı yazmaya götüren süreç incelenmiştir. Ardından da eserde geçen bazı kilit kavramlar bağımsız olarak değerlendirilmiştir.

Tez çalışmasının tamamına erişmek için tıklayınız.