Üsküdar’da Risale-i Nur Yaz Okulu Programı Başlıyor


 

 

Üsküdar Üniversitesi’nde yeni kurulan Risale-i Nur Araştırma Platformu (RİNAP) tarafından Risale-i Nur Yaz Okulu Programı düzenleniyor. Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, program ile din-bilim ilişkileri bağlamındaki tartışmalara yeni bir boyut getirerek toplumsal barışa katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

 

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Risale-i Nur Yaz Okulu programının üniversitede yeni kurulan Risale-i Nur Araştırma Platformu (RİNAP) tarafından hayata geçirileceğini söyledi. Prof. Dr. İbrahim Özdemir, programa ilişkin bilgiler verdi.

 

 

Risâle-i Nur Araştırmaları Platformu (RİNAP) fikri nasıl ortaya çıktı?

 

Üsküdar Üniversitesi, gelecek odaklı bir yükseköğretim kurumu. Dahası eğitimi hayat boyu bir anlayışla ele alıyor. Bu niteliği ile de klasik üniversite anlayışından farklı çağdaş ve özgürlükçe bir yönü var. Bu durum Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın bir üniversite vizyonundan kaynaklanıyor.Üsküdar Üniversitesi sıradan bir üniversite değildir. Bu vizyon, stratejik planına “Üsküdar Üniversitesi Davranış Sağlığı ve Bilimleri” alanındaki tematik yapılanması “Matematikten Felsefeye, Sosyal Bilimlerden Sağlık Bilimlerine Bütüncül Yaklaşım” anlayışı ile multidisipliner bir yaklaşımı olarak yansıdı.

 

Bunun bir sonucu olarak bünyesinde Felsefe ve Sosyoloji bölümlerine daha kuruluşunda yer veren az sayıdaki vakıf üniversitelerinden biri. Buna daha sonra Tarih Bölümü ve Tasavvuf Enstitüsü eklendi.Üsküdar Üniversitesi Senatosu’nun 21 Mayıs 2020 tarihindeki toplantısında Risâle-i Nur Araştırmaları Platformu (RİNAP) kurulması kararlaştırdı.

 

 

Din-Bilim Çatışmasının önlenmesi hedefleniyor!

Risâle-i Nur Araştırmaları Platformu (RİNAP) hangi alanda çalışmalar yürütecek?

 

Risâle-i Nur Araştırmaları Platformu, ülkemizde bir asırdır zaman zaman nükseden din-bilim çatışmasını önleme ile ilgili rüyasını gerçekleştirmeyi, bununla da toplumsal barışa katkı sağlamayı hedeflemektedir. Sadece din eğitimi alarak akıl, bilim ve eleştirel düşünceyi dışlayan toplumlarda taassubun ve dini fanatizmin yaygınlaşması skolastik düşünceye yaradığı gibi, terörizme kadar giden köktenci ve radikal görüşlerin aracı olabilmektedir. Diğer yandan insanlık tarihinin ve medeniyetlerin şekillendirici bir gerçeği olan dini ve her tür metafizik değeri dışlayan bilimsel yaklaşımlar ise insanın duygularını, ruhunu ve davranışlarını anlamakta yetersiz kalmaktadır.

Bu tek boyutlu anlayış, ego fanatizminin diğer bir deyişle acımasızlığın, bencilliğin ve çıkarcılığın toplumda yaygınlaşmasına neden olmakta; bu da birlikte yaşama ve toplumsal huzuru tehdit etmektedir.Üsküdar Üniversitesi, Risâle-i Nur Araştırmaları Platformu’nu kurarak iş birliğinin gerektirdiği akademik imkanları sunarak ve kamusal sorumluluğunun da bilincinde olarak disiplinler arası çalışmayı esas alıp İslam bilim geleneğini bağlamında tasavvufun ahlak öğretisi, din ilimleri ve insan davranışı arasındaki ilişkiyi bilimsel ve eleştirel bir bakış açısıyla, akademik metodoloji ve vasıtaları ile insanlığa sunmayı amaçlamaktadır

 

 

Eğitimler 5D düşünme modeline göre İngilizce verilecek…

Risale-i Nur Yaz Okulu Programı hangi konuları kapsayacak?

 

Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan Risâle-i Nur Araştırmaları Platformu’nun 29 Haziran-7 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlediği “Etiko-Epistemolojik Açıdan Bilim Eğitimi” konulu yoğunlaştırılmış sertifikalı bir yaz okuludur.Program kapsamında İngilizce olarak verilecek Beş Boyutlu Düşüncede Bilim Epistemolojisi: Teorik Bir Yaklaşım (3 kredi-7 AKTS) ve 3Beş Boyutlu Düşünme Yoluyla Bilim Eğitimi: Pratik Bir Yaklaşım (3 kredi-7 AKTS) lisansüstü düzeyinde bilim felsefesi sertifika derslerinden oluşacaktır. Program müfredatı, bilimi ve dini tek bir gerçekliğin ifadeleri olarak görmek için bütünsel bir vizyon sağlayan 5D düşünme modeline dayanmakta ve şu düşünme boyutlarından oluşmaktadır: Analitik / bilimsel düşünme, analojik düşünme, eleştirel düşünme, metafizik düşünme, ahlaki düşünme.

Seminerler ve halka açık paneller de olacak…

 

 

Programın amacı nedir?

 

Programın amacı çalışkanlık, sebat, hasta, alçakgönüllülük, dürüstlük, merhamet, kendine güven, kendine değer vermek ve diğer ilgili karakter özelliklerini kapsamayı amaçlamaktadır. Bu karakter özellikleri, bilimsel bilgiden türetilmiş dersler aracılığıyla öğretilecek. Programın dili İngilizce olacak.Program kapsamındaki lisansüstü dersler, seminerler ve halka açık panellerde simultane tercüme desteği sağlanacak.· Program, Zoom uygulaması üzerinden online canlı ders eğitimi şeklinde olacak.· Dersler farklı uzmanlık alanı olan ve uluslararası düzeyde yetkinliğe sahip beş kişilik bir öğretim üyesi tarafında verilecek.

Din ve Bilime bütüncül yaklaşım amaçlanıyor…

 

 

Risale-i Nur Yaz Okulu programının çıkış noktası ne oldu? 

 

Üsküdar Üniversitesi olarak din ve bilime bütüncül bir yaklaşımla yaklaşıyoruz. Sadece din eğitimi alarak akıl, bilim ve eleştirel düşünceyi dışlayan toplumlarda taassubun ve dini fanatizmin yaygınlaşması skolastik düşünceye yaradığı gibi terörizme kadar giden köktenci ve radikal görüşlerin aracı olabilmektedir. Diğer yandan insanlık tarihinin ve medeniyetlerin şekillendirici bir gerçeği olan dini ve her tür metafizik değeri dışlayan bilimsel yaklaşımlar ise insanın duygularını, ruhunu ve davranışlarını anlamakta yetersiz kalmaktadır. Bu tek boyutlu anlayış, ego fanatizminin diğer bir deyişle acımasızlığın, bencilliğin ve çıkarcılığın toplumda yaygınlaşmasına neden olmakta; bu da birlikte yaşama ve toplumsal huzuru tehdit etmektedir.

 

Bütüncül bir bakış açısı ile sunulduğunda hem iç hem dış sorumluluk taşımak, vicdan sahibi olmak ve insani değerleri benimsemek mümkün olabilecektir.Üniversite, Risâle-i Nur Araştırmaları Platformu’nu kurarak ve iş birliğinin gerektirdiği akademik imkanları sunarak ve kamusal sorumluluğunun da bilincinde olarak disiplinler arası çalışmayı esas alıp İslam Bilim Geleneğini bağlamında tasavvufun ahlak öğretisi, din ilimleri ve insan davranışı arasındaki ilişkiyi bilimsel ve eleştirel bir bakış açısıyla, akademik metodoloji ve vasıtaları ile insanlığa sunmayı amaçlamaktadır.

 

 

Program kimleri hedefliyor? 

 

Program aşağıdaki kitleleri hedeflemektedir:
• Bilim, felsefe, eğitim ve din alanlarında uzman ilim insanları/araştırmacılar.
• 5D düşünme yaklaşımıyla bilim ve felsefe okumak isteyen lisansüstü öğrenciler.
• Bilim ve eğitim alanında yeni bakış açılarıyla ilgilenen son sınıflardaki lisans öğrencileri.
• Beş boyutlu yaklaşımla bilimi öğretmek isteyen öğretmenler.
• Kitap yazmak veya bilim, din ve karakter gelişimi üzerine yeni bir müfredat geliştirmek isteyen müfredat geliştiricileri ve eğitimciler.

 

 

Risale-i Nur Yaz Okulu Programına kimler katılabilir? 

 

• Program Hayat Boyu Öğrenme Felsefesi ile hazırlandığı için farklı kesimler katılabilecek.
• Bilimi 5D yöntemiyle öğretmeyi amaçlayan öğretmenler ve müfredat uzmanları.
• Türkiye ve yurt dışındaki lisansüstü ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler.
• Türkiye ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ve enstitülerinde doktora sonrası çalışmalar yapan araştırmacılar ve/veya öğretim elemanları.
• 5D yöntemini öğrenmek isteyen araştırmacı ve yazarlar.
• Hayat boyu eğitim ruhu ile hazırlanan bu programa başarısını belgeleyebilen lisans öğrencileri de başvurabilir; ancak başvuruları program kontenjanına göre değerlendirilecek.

 

 

Yaz Okulunda verilecek derslerin içeriğinden bahsedebilir misiniz? 

 

Yaz Okulunda bu yıl iki ders verilecek: Beş Boyutlu Düşüncede Bilim Epistemolojisi: Teorik Bir Yaklaşım ve 3Beş Boyutlu Düşünme Yoluyla Bilim Eğitimi: Pratik Bir Yaklaşım.Program müfredatı, bilimi ve dini tek bir gerçekliğin ifadeleri olarak görmek için bütünsel bir vizyon sağlayan 5D düşünme modeline dayanmakta ve şu düşünme boyutlarından oluşmaktadır. 5D düşünme yaklaşımı, bütüncül bir yöntemle bilimsel bilgiyi kullanıp güzel karakter inşa etmeyi amaçlamakta; kâinatı araştırırken hem araçsal bilgi hem de ahlaki dersler çıkarmanın nasıl mümkün olabileceğini göstermeyi hedeflemektedir.

Dünyaca ünlü uzmanlar ders verecek…

 

 

Programa katılanlar hangi kazanımları elde edecek, programın getirileri neler olacak? 

 

Öncelikle bu konuya ilgi duyanlar dünyaca ünlü uzmanlardan ders alacak; bilgi dağarcıklarını geliştirecekler. Türkiye ve yurt dışındaki lisansüstü ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler bu dersleri alarak kredi olarak saydırabilecekler. Böylece farklı bir alanda farklı bir birikim elde edecekler.

 

 

Risale-i Nur Yaz Okulu Programının ne zaman başlayacak ne zaman bitecek, program nasıl gerçekleşecek? 

 

Yaz Okulu programı, 29 Haziran 2020 tarihinde başlayacak ve 7 Ağustos 2020 tarihinde tamamlanacak. Yaşadığımız Pandemi süreci sebebi ile dersler ZOOM üzerinden Online yapılacak. Programla ilgili ayrıntılar bu hafta içerisinde ilan edilecek.

 

 

Risale-i Nur Yaz Okulu Programı ile ilgili eklemek istedikleriniz var mı? 

 

Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Merkezi ile bir ilke imza atarak ülkemizin kültürel hayatına ve birlikte yaşama ruhuna çok ciddi katkılar yaptı. Risale-i Nur Yaz Okulu Programı ile de din-bilim ilişkileri bağlamındaki tartışmalara yeni ve mütevazi bir boyut getirmeyi ve katkı yapmayı hedeflemektedir. Üsküdar Üniversitesi’nin mottosunun Hisseden İnsan olduğunu unutmadan, hayat boyu öğrenme ruhu ile mütevazı bir adım atıyoruz.

Röportaj: Meryem Özkan

Üsküdar Haber Ajansı (ÜHA)

01.06.2020

Kaynak: https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/5284/uskudarda-risale-i-nur-yaz-okulu-programi-basliyor