Akademik Kaynakça


APA 6. Edisyon sistemine göre hazırlanmıştır)

Güncellenme Tarihi: 01 Temmuz 2020

------. Abdurrahman, (1919). Bediüzzaman'in Tarihçe-i Hayati. Istanbul, Necm-i Istikbal Matbaasi, 1335 

------. Abu-Rabi, İ. M. (2003). (1. Baskı; Kapaklıkaya İ., Asil E., Canpolat V., & Atalar O., trans.) Yolların Ayrılış Noktasında İslâm/Bedîüzzaman Said Nursi’nin Hayatı ve Görüşleri. İstanbul: Gelenek Yayınları.

------. Abu-Rabi, İ. M. (2006). (İ. Kapaklıkaya, Asil E., Atalay O., & Canpolat V., trans.) Âlim ve Düşünür Olarak Bedîüzzaman. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

------. Abu-Rabi, İ. M. (2009). (1. Baskı; Şimşek C. M., trans.) Said Nursî ve Tasavvuf. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

------. Akgündüz, A. (2001). Risale-i Nur Külliyatı’ndan Ezberlenecek Vecizeler. İstanbul: Genç Beyin Yayınları.

------. Akgündüz, A. (2010). Bilinmeyen bir dahi: Bedîüzzaman Said Nursi. İstanbul: Bilge.

------. Akgündüz, A. (2015). Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Said Nursi ve İlmi Şahsiyeti,|
OSAV, İstanbul (6 Cilt).

------. Akgündüz, A. (2019). Kızıl Îcâz, (Said Nursi’nin Mantıkla ilgili kitabı), OSAV, İstanbul.

------. Akgündüz, A. (2019). Ta‛lîkât, (Said Nursi’nin eski dönem kitaplarından), OSAV, İstanbul. 

------. Akgündüz, A. (2019). Risâle-i Nur’a İtirazlar ve Cevapları, OSAV, İstanbul.

------. Akpınar, A. (2007). (1. Baskı) Çağı Aydınlatan Nur/Bediüzzaman. İstanbul: Timaş Yayınları.

------. Albayrak, A. (2002). Sosyal değişim sürecinde: Risale-i Nur hareketi. Istanbul: Nesil Yayınları.

------. Albayrak, S. (1973). Son Devrin Islam Akademisi, Dar-ül Hikmet-il Islamiye. Istanbul. 

------. Alpgüvenç, C. (2007a). Bediüzzaman’dan Hastalık Dersleri. İstanbul: Akış Yayınları.

------. Alpgüvenç, C. (2007b). Bediüzzaman’dan İhtiyarlık Dersleri. İstanbul: Akış Yayınları.

------. Armağan, S. (2009). Risale-i Nur’un Dil Özellikleri. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Armağan, S. (2011). Ey Hâkimler! / Türk Hukuk Tarihinde Eskişehir Davası ve Said Nursî’nin Müdafaası. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Arslan, M. (1960). Bediüzzaman Said Nursi ve Din Düşmanları. Maraş

------. Aslan, S. (2005). Şark’ta Bediüzzaman. İstanbul: Bilge Yayınları.

------. Atasoy, G. (2002). Risale-i Nur Nedir? İsranbul: Nesil Yayınları.

------. Atasoy, İ. (2006). (18. Baskı) Zübeyir Gündüzalp/Yolumuzu Aydınlatan Işık. İstanbul.

------. Atasoy, İ. (2009). (8. Baskı) Üstad’ın Manevî Evladı/Fena Fi’n-Nur Mustafa Sungur. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Atasoy, İ. (2010a). (6. Baskı) Bediüzzaman’ın Sır Kâtibi/Mehmed Niyazi Efendi. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Atasoy, İ. (2010b). (15. Baskı) Nur’un Büyük Kumandanı/Zübeyir Gündüzalp. İstanbul: Nesil yayınları.

------. Atasoy, İ. (2010c). Nur’un Birinci Talebesi Hulusi Yahyagil. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Atasoy, İ. (2011). Van Hayatının En Yakın Şahidi Molla Hamid Ekinci. İstanbul: Nesil Yayınları

------. Badıllı, A. (1987). Risale-i Nur’un Muhtasar Telif ve Neşir Tarihçesi. İstanbul: Timaş A.Ş.

------. Badıllı, A. (1990). Bedîüzzaman Said-İ Nursi, Mufassal Tarihçe-İ hayatı. İstanbul: Timaş Yayınları.

------. Badıllı, A. (1994). Risale-İ Nur’un Kutsi Kaynakları/Tespitleri-Delilleri-Meâlleri. İstanbul: Envar Neşriyat.

------. Badıllı, A. (1997). Bedîüzzaman ve Din Tılsımları. İstanbul: İttihad Yayınları.

------. Badıllı, A. (2006). Güneş Üflemekle Sönmez. İstanbul: İttihad Yayınları.

------. Bahadır, V. (1994a). Nurs Köyünden Dünyaya/Gökyüzünden Bir Beşik. İstanbul: Veli Yayınları.

------. Bahadır, V. (1994b). Gökyüzünden Yeryüzünden Işıklar 2. İstanbul: Veli Yayınları.

------. Bahadıroğlu, Y. (2006). (22. Baskı) Barla’da Diriliş. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Bahadıroğlu, Y. (2008). (23. Baskı) Zindanda Şahlanış. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Bahadıroğlu, Y. (2011a). (28. Baskı) Bediüzzaman Said Nursî/Hayatı-Tefekkürü-Mücadelesi. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Bahadıroğlu, Y. (2011b). Kirazlı Mescit Sokağı. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Balcı, R. (2003). (1. Baskı) Yeni Tarihçe-i Hayat: Bediüzzaman Said Nursi’nin Hayatı-Davası-Eserleri. İstanbul: Gelenek Yayınları.

------. Balcı, R. (2005). Kalp Ülkesinin Sultanı/Bediüzzaman Said Nursî. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Balcı, R. (2006). (2. Baskı) Bediüzzaman Said Nursi/Kışta Gelen Bahar Müjdecisi. İstanbul: Rehber Yayınları.

------. Balta, A. (2010). (1. Baskı) Hangi Said? İstanbul: Truva Yayınları.

------. Başar, A. (2006). (1. Baskı) Risale-i Nur Külliyatı İçin Kavramlar Lûgatı/Kavramlar-Terimler-Anahtar Kelimeler. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Başar, A. (2009a). (1. Baskı) Sorularla Risale-i Nur Dersleri 2/Sözler/Dördüncü Söz’den Dokuzuncu Söz’e. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Başar, A. (2009b). (1. Baskı) Sorularla Risale-i Nur Dersleri 2/Sözler/Onuncu Sözler-Haşir Risalesi. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Başar, A. (2010a). (1. Baskı) Sorularla Risale-i Nur Dersleri 1/Sözler/ On Birinci Söz-On İkinci Söz-On Üçüncü Söz. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Başar, A. (2010b). (4. Baskı) Risale-i Nur’dan Kelimeler Cümleler II. İstanbul: Zafer Yayınları. 

------. Başar, A. (2011). (5. Baskı) Risale-i Nur’dan Kelimeler Cümleler I. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Bayram, F. (2007). İlk Dokuz Söz Üzerine Notlar. İstanbul: Dua Yayınları.

------. Beki, N. (2018). Tefsirde Yeni Yaklaşımlar: Risale-i Nur Örneği. İstanbul: Üsküdar Üniversitesi Yayınları.

------. Beki, N. (1999). Kur’an İlimleri ve Tefsir Açısından Bediüzzaman Said Nursi’nin eserleri, Timaş Yayınları, İstanbul.

------. Beki, N. (). Yirmi Altıncı Söz Kader Risalesi Said Nursi, İstanbul.

------. Şerh: Prof. Dr. Niyazi Beki, İ.H. Küçük Vakfı yayınları, İstanbul – 2020

------. Berk, B. (1958). Risale-i Nur Talebelerinin Ankara Davâsının İçyüzü. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

------. Berk, B. (1971). İlmî ve Hukukî Açıdan Nurculuk Dâvâsı. İstanbul: Hikmet Gazetecilik.

------. Berk, B. (1972). İthamları Reddediyorum. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

------. Berk, B. (1973). Zafer Bizimdir. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

------. Berk, B. (1996). (1. Baskı) Bediüzzaman ve Siyaset. İstanbul: Timaş Yayınları.

------. Beşer, F. (1996). Risâle-i Nûr’da Kadın ve Evlilik/İnsan Sevgi Aşk ve Aile. İstanbul: Nûn Yayınları

------. Beyaz, Z. (2012). Kendi Belgeleriyle/Said Nursi ve Nurculuk. İstanbul: Sancak Yayınları.

------. Bilgi, L. (2006). (2. Baskı) Risale-i Nur Okuma Metotları. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Bozgeyik, B. (1992). Güneydoğu Üzerine Oynanan Oyunlar ve Bediüzzaman’ın Mesajı. İstanbul: Risale Yayınları.

------. Bozgeyik, B. (1995). Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Davası-Eseri. İstanbul: Risale Yayınları.

------. Bozgeyik, B. (2009). Çağa İz Bırakan Önderler/Said Nursi. İstanbul: İlke Yayınları.

------. Canan, İ: (2011). İslâm Âleminin Ana Meselelerine Bediüzzaman’dan Çözümler. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Canan, İ. (2002). Risale-i Nur Işığında Alevilik Sünnilik Meselesi. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Canan, İ. (2008). Bediüzzaman’ın Fikri Programı Üzerine Bir Analiz. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Canlı, C., & Beysülen, Y. K. (2010). (1. Baskı) Zaman İçinde Bediüzzaman. İstanbul: İletişim Yayınları.

------. Cebeci, S. (2010). (1. Baskı) Nur Mesleğinden Damlalar. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Cilacı, O. (1997). Risale-i Nur Açısından Dua ve Ubudiyet. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Çağlaroğlu, T. (2010a). (4. Baskı) Canım Üstadım. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Çağlaroğlu, T. (2010b). Aşkın güzellik- Risale-i Nur estetiği. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

------. Çakmak, İ. (2011). Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Kitaplar Bibliyografyası. KÖPRÜ, 115.

------. Duran, B. (2001). İslâm Düşünce Geleneği Açısından Bediüzzaman. İstanbul: Risale-i Nur Enstitüsü Yayınları.

------. Duran, B. (2004). (2. Baskı) İslâm Düşünce Geleneğinde Bediüzzaman’ın Yeri. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Dursun, T. (1996). (2. Baskı) Müslümanlık ve Nurculuk. İstanbul: Kaynak Yayınları.

------. Edip, E. (1958). Risale-i Nur Müellifi, Said Nursî, Hayati, Eserleri, Meslegi. Istanbul.

------. Eminler, M. N. (2008). 47 Yıldır Mezar Yeri Tartışılan Nur Üstad. İstanbul: Erguvan Yayınları.

------. Erdağı, M.S. (2007). (3. Baskı) Hatıraların İzinde Bediüzzaman/Menâkıb-ı Bediüzzaman. Ankara: Kitâb-ı Hayat Yayınları.

------. Erdağı, M.S. (2001). Risale-i Nur Külliyatı Kılavuzu, Yeni Zamanlar Dağıtım, Ankara.

------. Erdem, R. (2004). (3. Baskı) Bediüzzaman ve Alperenleri. İstanbul: Timaş Yayınları.

------. Erdem, R. (2007). (2. Baskı) Bediüzzaman ve Talebelerinin Hukuk Mücadelesi. İstanbul: Timaş Yayınları.

------. Erdem, R. (2011). Davam. İstanbul: Timaş Yayınları.

------. Eren, E. (2011). Bediüzzamanın Hayatı. İstanbul: Muştu Yayınları.

------. Eren, Ş. (1996). Risale-i Nur’dan Orjinal Tespitler. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

------. Eren, Ş. (2006). (3. Baskı) Risale Notları. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Ertuğrul, H. (2007). (6. Baskı) Eğitimde Bediüzzaman Modeli. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Ertuğrul, H. (2010). (43. Baskı) İnsanlığa Adanmış Bir Ömür/Said Nursî’nin Destanlaşan Hizmeti. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Fergan, E. E. (1952). Risalei Nur Müellifi Bediüzzâman Said Nur/Hayatı-Eserleri-Mesleği. İstanbul: Asarı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı.

------. Fergan, E. E. (1963). Bediüzzaman Said Nur ve Nurculuk/Tenkid ve Tahlil. İstanbul: Sebilürreşad Neşriyatı.

------. Fergan, E. E. (2006). (2. Baskı) Risale-i Nur Muarızı Yazarların İsnadları Hakkında İlmi Bir Tahlil. İstanbul: İttihad Yayınları.

------. Gadzo, A. (1998). Bediüzzaman Said Nursi/Svjetlost u Poslanicama o Svjetlosti. Bosna-Hersek: Sarajevo.

------. Gazel, G. (2006). Risale-i Nur Işığında Esma-i Hüsna. İstanbul: Gündönümü Yayınları.

------. Gazel, G. (2008). (2. Baskı) Risale-i Nur Işığında Hz. Muhammed (a.s.m). İstanbul: Gündönümü Yayınları.

------. Görmez, İ. (2010). Risale-i Nur Işığında Çocuk Eğitimi/İyi Bir Anne-Baba Nasıl Olmalı? İstanbul: Vihan Yayınları.

------. Güleçyüz, K. (2009). Yüzyıllık Süreçte Said Nursî ve Demokratik Açılım. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Güler, O. (2010). Bediüzzaman’lı Yıllar (1878-1960). İstanbul: Nun Yayınları.

------. Gün, F. (2011). Eşref Edib/Risale-i Nur Müellifi Said Nur/Hayatı-Eserleri-Mesleği. İstanbul: Beyan Yayınları.

------. Gürler, M. (2010). Bir Üstat Tanıyorum/50. yıl Hatırasına. İstanbul: Norm Yapım ve Yayınları.

------. Güzeldere, S. (1966). Gerçek Bediüzzaman Said Nursi ve Doktrinleri. İstanbul: Toker Yayınları.

------. Hamit, M. A. Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Hamza, Bediüzzaman Saidü'n-Nursî'nin Tercüme-i Halinden Bir Hulasa. 

------. Kartal, M. A. (2009). Risale-i Nur’dan İktisadî Prensipler. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Kavukcu, S. (2003). İttihad-ı İslâm/Risale-i Nur’un Mühim Vazifesi. İstanbul

------. Kaya, M. A. (2007). (1. Baskı) Kur’an, Sünnet ve Risale-i Nur Işığında Cihad/Kalp ve Gönüllerin Fethi. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Kaygusuz, İ. (2007). (1. Baskı) Nur’un Sadık Kahramanı Zübeyir Gündüzalp/Hayatı-Mefkûresi. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat. 

------. Kırıkçı, M. (1995). Bediüzzaman’dan Sosyal Meselelerimiz. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Kırıkçı, M. (2004). İki Cihanın Rahat ve Selametini İsteyenlere/Bediüzzaman’dan Öğütler. İstanbul: Zehra Yayınları.

------. Kırıkçı, M. (2008). Bediüzzaman’ın Hayatından Harikalar. İstanbul: Zehra Yayınları.

------. Kırkıncı, M. (1997). (1. Baskı) İrşad Sahasında Bediüzzaman. İstanbul: Timaş Yayınları.

------. Kırkıncı, M. (1998). Bediüzzaman ve Tasavvuf. Erzurum: EKEV (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı) Yayınları.

------. Kırkıncı, M. Bediüzzaman’ı Nasıl Tanıdım. Erzurum: Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları.

------. Kısakürek, N. F. (2009). (1. Baskı; S. Ak, ed.) Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı ve Nur Risalesi’nden Parçalar. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.

------. Kızılkaya. N. H. (ed.). (2010). Risale Günlüğüm/Risale-i Nur’dan Hikâyeler/Bediüzzaman. İstanbul: Mavi Lale Yayınları.

------. Kileci, M. R. (1998). (2. Baskı) Risâle-i Nur’da Kur’ân Mucizesi/İ’câz-ı Kur’ân. İstanbul: İz Yayınları.

------. Kitapçı, Z. (1989). (1. Baskı) Bediüzzaman Said Nursi ve Anadolu İman Hareketi/Kuva-i Milliye Ruhunun Yeniden Ayağa Kaldırılması. Konya: Kuzucular ofset.

------. Kocaoğlu, H. (2009). Risale-i Nur Hizmetinde Bulunan Isparta Kahramanları. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Menek, A. (2011a). (1. Baskı) Nurlu Destan/Bediüzzaman Said Nursî’nin Hayatı ve Talebeleri. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Menek, A. (2011b). Kürt Meselesi ve Said Nursî. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Mermer, A. (2004). Bediüzzaman’da Marifet ve Tefekkür. İstanbul: Gelenek Yayınları.

------. Mermer, Y. B., & Mermer, A. (1997). Risale- Nur’dan Bir Toplumsal Barış Önerisi. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Muhsin, A. (1998). (1. Baskı) Modern Asrın Kelam Âlimi Bedîüzzaman Said Nursi. (Çev. V. Sırım). İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Murat, S. (2001). Ankara Siyaseti ve Said Nursi. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Mutlu, İ. (1993a). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Hilâfet. İstanbul: Mutlu Yayınları.

------. Mutlu, İ. (1993b). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Hürriyet. İstanbul: Mutlu Yayınları.

------. Mutlu, İ. (1993c). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında İslâm ve Milliyetçilik. İstanbul: Mutlu Yayınları.

------. Mutlu, İ. (1993d). Bediüzzaman’ın Yorumları Işığında Kıyamet Alâmetleri. İstanbul: Mutlu Yayınları.

------. Mutlu, İ. (1994). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Parti ve Siyaset. İstanbul: Mutlu Yayınları.

------. Mutlu, İ. (1995a). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Kadere Îman. İstanbul: Mutlu Yayınları.

------. Mutlu, İ. (1995b). Bediüzzaman’ın Görüşleri Işığında Ölüm-Cenaze-Kabir. İstanbul: Mutlu Yayınları.

------. Mutlu, İ. (1996). (2. Baskı) Sorularla Bediüzzaman Said Nursî II. İstanbul: Mutlu Yayınları.

------. Özcan, Ö. (2009a). (6. Baskı) Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor (1). İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Özcan, Ö. (2009b). Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor (3). İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Özcan, Ö. (2010). Risale-i Nur Hizmetkârları Ağabeyler Anlatıyor (4). İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Özdamar, M. (1997). Nur Volkanı Said Nursî. İstanbul: Kırk Kandil Yayınları.

------. Özdemir, İ. (2017). “Said Nursi’de Din-Bilim İlişkisi”, Bilimlerin Işığında Yaratılış, ed. Âdem Tatlı, Üsküdar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2.Baskı, s. 271-296.

------. Özdemir, İ. (2014). “Dünyevileşmenin Dayanılmaz Cazibesi ve Dini Değerler”, Risale-i Nur Perspektifinden Dünya-Ahiret Dengesi, Dicle Üniversitesi Yayınları, Diyarbakır, s. 213-244.

------. Özdemir, İ. (1998). Bediüzzaman Said Nursi’nin Çevre Anlayışı, https://sorularlarisale.com/makale/bediuzzaman-said-nursinin-cevre-anlayisi Erişim: 1.07.2020.

------. Özer, A. (2011). (5. Baskı) Bir İman Abidesi/Zübeyir Gündüzalp. İstanbul: Işık Yayınları. 

------. Öztürkçü, M. (2007). Bir İman Güneşi Said Nursî. İstanbul: Erguvan Yayınevi. 

------. Öztürkçü, M. (2008). Üstad Sayfaları. İstanbul: Erguvan Yayınevi. 

------. Paksu, M. (2010a). (61. Baskı). Nur Dede Anlatıyor 1. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Paksu, M. (2010b). (41. Baskı). Nur Dede Anlatıyor 2. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Paksu, M. (2010c). (29. Baskı). Nur Dede Anlatıyor 3. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Paksu, M. (2010d). (14. Baskı). Nur Dede Anlatıyor 4. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Paksu, Ö. F. (2004). Türk Düşünürlerin Gözüyle Said Nursî. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Paksu, Ö. F. (2010). (23. Baskı). Bediüzzamanla Yaşayan Öyküler. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Pekkendir, A. K. (2004). Risale-i Nur Külliyatında Cihad. İstanbul: İttihad Yayınları.

------. Resulan, O. (1994). Bediüzzaman’ın Volkan Yazıları. İstanbul: Nûbihar Yayınları.

------. Rohat, (1991). Unutulmuşluğun Bir Öyküsü: Said-i Kürdi. İstanbul: Fırat Yayınları.

------. Sabri, M. B., & Beytar, E. (2009). Geleneğin Açmazı ile Modernist Savrulma Karşısında Said-i Nursî’nin Sivil Muhalafeti. İstanbul: Çıra Yayınları.

------. Sağlam, B. (2015). Bediüzzaman Said Nursi: Nutuk ve Makaleler (1908-1920), KLMN Yayınları, İstanbul.

------. Sağlam, B. (2013). Bediüzzaman Said Nursi: Kürtlerin Reçetesi Münazarat, KLMN Yayınları, İstanbul.

------. Sağlam, B. (2010a). Kur’an, Hadis ve Risale-i Nurda Kader ile İrade. İstanbul: Tebliğ Yayınları.

------. Sağlam, B. (2010b). Risale-i Nur Hakkında Bilmediklerimiz. İstanbul: Kamer Yayınları. 

------. Sağlam, B. (2006). Risale-i Nur'un Manevi Bir Müdafaası Celcelutiyenin Şerh ve İzahı, Tebliğ Yayınları.

------. Sağlam, B., & Acarkan, İ. (1998). Risale-i Nur’da Geçen Arapça, Farsça İbâreler ve Âyet, Hadis Meâlleri. İstanbul: Tebliğ Yayınları.

------. Salihoğlu, M. L. (1994). Bediüzzaman’dan Tesbitlerle Türk-Kürt Kardeşliği ve Ülkenin Huzur Reçetesi. İstanbul: Gençlik Yayınları.

------. Selvi, A. (2011). Siyasette Said Nursî Tartışması/Ateşten Yıllar. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Sergengeçti, O. Y. (1992). Said-i Nursî ve Serdengeçti. İstanbul: Kamer Yayınları.

------. Sırım, V. (2003a). Batılı Düşünürlerin Gözüyle Bediüzzaman. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Sırım, V. (2003b). Müslüman Düşünürlerin Gözüyle Said Nursî. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. ŞAHİNER, N. (2010b). (6. Baskı) Nur’a Adanan Bir Ömür/Zübeyir Abi. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Şakir, M. (2007a). Üstad Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Mücadelesi-Eserleri (1). İstanbul: Dua Yayınları

------. Şakir, M. (2007b). Üstad Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Mücadelesi-Eserleri (2). İstanbul: Dua Yayınları

------. Şener, D., Başar, A., & Tatlı, A. (eds.). (1992). Bediüzzaman Said Nursi’nin Tesbitleri Işığında Milli ve Manevi Problemlerimizin Hâl Çareleri. Konya: Şems İlim Araştırma Vakfı Yayını.

------. Şener, D. (2007). (4. Baskı) Bir Yol Haritası/Nur Mektebi (1). İstanbul: Feyza Yayınları.

------. Şener, D. (2008). (1. Baskı) Risale-i Nur’un Metod ve Gayesi. İstanbul: Feyza Yayınları.

------. Şeyhanzade, M. S. (2003). Nurculuğun Tarihçesi/Medeniyet-i İslamiyye. İstanbul: Tenvir Neşriyat.

------. Şeyhanzade, M. S. (2007). Bediüzzman Said Nursi’nin Lisanından/Orta Şarkta Milletlerin Yeniden Dirilişi İttıba-ı Kur’an (1). İstanbul: Tenvir Neşriyat.

------. Şeyhanzade, M. S. (2008). Bediüzzman Said Nursi’nin Lisanından/Orta Şarkta Milletlerin Yeniden Dirilişi İttıba-ı Kur’an (2). İstanbul: Tenvir Neşriyat.

------. Şimşek, Ü. (2004). (2. Baskı) Şeytanla Münazara/Risale-i Nur Külliyatından Yirmi Altıncı Mektup Üzerine Açıklayıcı Bir Çalışma. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Şimşek, Ü. (2005a). (1. Baskı) Risale-i Nur Dersleri (1) /Yirmi İkinci Söz/Birinci Makam. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Şimşek, Ü. (2005b). (1. Baskı) Risale-i Nur Dersleri (2) /Yirmi İkinci Söz/İKİNCİ Makam. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Şimşek, Ü. (2005c). (1. Baskı) Risale-i Nur Işığında Cevşen Meâli. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Şimşek, Ü. (2005d). Risale-i Nur Dersleri (3) /Barla Modeli. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Tarhan, N. (2012a). Akıldan Kalbe Yolculuk: Bediüzzaman Modeli, Nesil Yayıncılık. İstanbul.

------. Tarhan, N. (2012b). Çağın Vicdanı Bediüzzaman, Nesil Yayınları, İstanbul.

------. Tahan N. (2017). ‘’Bediüzzaman’ın Paradigması Olarak Din-Bilim Tamamlayıcılığı”, Bilimlerin Işığında Yaratılış, ed. Âdem Tatlı, Üsküdar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2.Baskı, s. 360-362.

------. Thomas, M. (2006). (1. Baskı; C. Taşkın, trans.) Bediüzzaman’a Göre Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

------. Tokpınar, C. (2010). (37. Baskı) Risale-i Nur Okuma ve Anlama Teknikleri. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Toku, N. (2009). Risale-i Nur’da Felsefe Eleştirisi. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Tüzün, İ. (2010). (2. Baskı) Risâle-i Nûr’un Mahiyeti ve İstifade Yolları. İstanbul: İrfan Mektebi.

------. Uslu, H. (2008). Bediüzzaman Said Nursi’den Çağımıza Müjdeler. Konya: Konya Postası.

------. Üstündağ, H. Y. (2007). 1819 Bediüzzaman Oratoryosu. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Vakkasoğlu, V. (1977). Bediüzzaman Said Nursî’den Siyasî Tesbitler. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

------. Vakkasoğlu, V. (2011). Başkasının Günahına Ağlayan Adam. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Weld, M. (1986). İslâm-Batı ve Risale-i Nur. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

------. Yakup, A. (2005). (1. Baskı) Risale-i Nur Külliyatında Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gerçeği. İstanbul: Güneş Yayınları.

------. Yalçınkaya, A. (2003). Küf/Dede Korkut, Said Nursî ve Hz. Ali Üzerine Bir Yorumsama. İstanbul: Alan Yayınları.

------. Yalçınkaya, S. (2011). (2. Baskı) 99 Ayet/99 Hadis/99 Risale. İstanbul: Hayat Yayınları.

------. ŞAHİNER, N. (2010b). (6. Baskı) Nur’a Adanan Bir Ömür/Zübeyir Abi. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Şakir, M. (2007a). Üstad Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Mücadelesi-Eserleri (1). İstanbul: Dua Yayınları

------. Şakir, M. (2007b). Üstad Bediüzzaman Said Nursi/Hayatı-Mücadelesi-Eserleri (2). İstanbul: Dua Yayınları

------. Şener, D., Başar, A., & Tatlı, A. (eds.). (1992). Bediüzzaman Said Nursi’nin Tesbitleri Işığında Milli ve Manevi Problemlerimizin Hâl Çareleri. Konya: Şems İlim Araştırma Vakfı Yayını.

------. Şener, D. (2007). (4. Baskı) Bir Yol Haritası/Nur Mektebi (1). İstanbul: Feyza Yayınları.

------. Şener, D. (2008). (1. Baskı) Risale-i Nur’un Metod ve Gayesi. İstanbul: Feyza Yayınları.

------. Şeyhanzade, M. S. (2003). Nurculuğun Tarihçesi/Medeniyet-i İslamiyye. İstanbul: Tenvir Neşriyat.

------. Şeyhanzade, M. S. (2007). Bediüzzman Said Nursi’nin Lisanından/Orta Şarkta Milletlerin Yeniden Dirilişi İttıba-ı Kur’an (1). İstanbul: Tenvir Neşriyat.

------. Şeyhanzade, M. S. (2008). Bediüzzman Said Nursi’nin Lisanından/Orta Şarkta Milletlerin Yeniden Dirilişi İttıba-ı Kur’an (2). İstanbul: Tenvir Neşriyat.

------. Şimşek, Ü. (2004). (2. Baskı) Şeytanla Münazara/Risale-i Nur Külliyatından Yirmi Altıncı Mektup Üzerine Açıklayıcı Bir Çalışma. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Şimşek, Ü. (2005a). (1. Baskı) Risale-i Nur Dersleri (1) /Yirmi İkinci Söz/Birinci Makam. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Şimşek, Ü. (2005b). (1. Baskı) Risale-i Nur Dersleri (2) /Yirmi İkinci Söz/İKİNCİ Makam. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Şimşek, Ü. (2005c). (1. Baskı) Risale-i Nur Işığında Cevşen Meâli. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Şimşek, Ü. (2005d). Risale-i Nur Dersleri (3) /Barla Modeli. İstanbul: Zafer Yayınları.

------. Tarhan, N. (2012a). Akıldan Kalbe Yolculuk: Bediüzzaman Modeli, Nesil Yayıncılık. İstanbul.

------. Tarhan, N. (2012b). Çağın Vicdanı Bediüzzaman, Nesil Yayınları, İstanbul.

------. Tahan N. (2017). ‘’Bediüzzaman’ın Paradigması Olarak Din-Bilim Tamamlayıcılığı”, Bilimlerin Işığında Yaratılış, ed. Âdem Tatlı, Üsküdar Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2.Baskı, s. 360-362.

------. Thomas, M. (2006). (1. Baskı; C. Taşkın, trans.) Bediüzzaman’a Göre Müslüman-Hıristiyan Münasebetleri. İstanbul: Etkileşim Yayınları.

------. Tokpınar, C. (2010). (37. Baskı) Risale-i Nur Okuma ve Anlama Teknikleri. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Toku, N. (2009). Risale-i Nur’da Felsefe Eleştirisi. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Tüzün, İ. (2010). (2. Baskı) Risâle-i Nûr’un Mahiyeti ve İstifade Yolları. İstanbul: İrfan Mektebi.

------. Uslu, H. (2008). Bediüzzaman Said Nursi’den Çağımıza Müjdeler. Konya: Konya Postası.

------. Üstündağ, H. Y. (2007). 1819 Bediüzzaman Oratoryosu. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Vakkasoğlu, V. (1977). Bediüzzaman Said Nursî’den Siyasî Tesbitler. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

------. Vakkasoğlu, V. (2011). Başkasının Günahına Ağlayan Adam. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Weld, M. (1986). İslâm-Batı ve Risale-i Nur. İstanbul: Yeni Asya Yayınları.

------. Yakup, A. (2005). (1. Baskı) Risale-i Nur Külliyatında Hz. İsa ve Hz. Mehdi Gerçeği. İstanbul: Güneş Yayınları.

------. Yalçınkaya, A. (2003). Küf/Dede Korkut, Said Nursî ve Hz. Ali Üzerine Bir Yorumsama. İstanbul: Alan Yayınları.

------. Yalçınkaya, S. (2011). (2. Baskı) 99 Ayet/99 Hadis/99 Risale. İstanbul: Hayat Yayınları.

------. Yalsızuçanlar, S. (2003). (1. Baskı) Risale-i Nur Öyküleri/Bir Yolcunun Halleri. İstanbul: Gelenek Yayınları.

------. Yalsızuçanlar, S. (2007a). (1. Baskı) Namaz Risaleleri/Bediüzzaman Said Nursi. İstanbul: Sufî Kitap.

------. Yalsızuçanlar, S. (2007b). Tasavvuf Risalesi/Bediüzzaman Said Nursi. İstanbul: Sufî Kitap.

------. Yalsızuçanlar, S. (2009). (1. Baskı), Dem. İstanbul: Timaş Yayınları.

------. Yaşar, İ. (2002). Menhus Ruh/Nur Hareketi Serisi 2. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Yaşar, İ. (2007). Risale-i Nur’dan Edebî Yansımalar. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Yaşar, İ. (2008a). (1. Baskı) Nur Menzilleri. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Yaşar, İ. (2008b). (5. Baskı) Zamanın Sesi/Bediüzzaman Beşlemesi 1. İstanbul: Yeni Asya 
Neşriyat.

------. Yaşar, İ. (2008c). (5. Baskı) Bediüzzaman/Bediüzzaman Beşlemesi 2. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Yaşar, İ. (2008d). (5. Baskı) Said Nursî/Bediüzzaman Beşlemesi 3. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Yaşar, İ. (2008e). (5. Baskı) Nurcular/Bediüzzaman Beşlemesi 4. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Yaşar, İ. (2008f). (4. Baskı) Muhabbet Fedaîleri/Bediüzzaman Beşlemesi 5. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat.

------. Yaşar, İ. (2010). (1. Baskı) Nur Talebeleri/Güneşin Renkleri. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat

------. Yaşar, S. (1995). (2. Baskı) Bediüzzaman Kimdir? İstanbul: Gençlik Yayınları. (Original work published 1994)

------. Yaşar, S. (1999). Asırların Adamı Bediüzzaman Said Nursî. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat. 

------. Yaşar, S. (2007). İçtihat Hattında Mevlâna ve Bediüzzaman. İstanbul: Nesil Yayınları.

------. Yaşar, S. (2010). (1. Baskı) Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur. İstanbul: Yeni Asya Neşriyat. 

------. Yıldız, Z. (1995). Bediüzzaman ve Milliyetçilik. İstanbul: Timaş Yayınları.

------. Yılmaz, M. H. (2005). Bediüzzaman’ı Anlamak ve Risale-i Nur’dan İnciler. İstanbul: Kutup Yıldızı Yayınları.

------. Yılmaz, M. H. (2005). Said Nursi’den Hastalara ve Hastalıklara Dair. İstanbul: Kardelen Market Kitapları.

------. Yüksel, M. (2002). Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatından Uhuvvet Risalesinin Manzum Şerhi. İstanbul.

------. Zeybek, K. (2007). Bilinmeyen Yönleriyle Bediüzzaman ve SAV. Isparta

------. Zuhayli, V., Ensari, E. F. Ve Basit, E. M. (2003). (1. Baskı) Bediüzzaman ve İnsan. İstanbul: Gelenek Yayınları.