Kuruluş Amacı


Tanzimat’tan bu yana ülkemizde zaman zaman nükseden Din-Bilim çatışmasını bütüncül ve bilimsel bir bakış açısıyla ele almak; Said Nursi’nin bu konudaki öncü görüşleri temelinde cevaplar üretmek; bununla da toplumsal barışa katkı yapmak.

Sadece din eğitimi alarak akıl, bilim ve eleştirel düşünceyi dışlayan toplumlarda taassubun ve dini fanatizmin yaygınlaşması skolastik düşünceye yaradığı gibi terörizme kadar giden köktenci ve radikal görüşlerin aracı olabilmektedir.

İnsanlık tarihinin ve medeniyetlerin şekillendirici bir gerçeği olan dini ve her tür metafizik değeri dışlayan bilimsel yaklaşımlar ise insanın duygularını, ruhunu ve davranışlarını anlamakta yetersiz kalmaktadır.

Bu tek boyutlu insan anlayışı, ego fanatizminin diğer bir deyişle acımasızlığın, bencilliğin ve çıkarcılığın toplumda yaygınlaşmasına neden olmakta; bu da birlikte yaşama ve toplumsal huzuru tehdit etmektedir.

Bütüncül bir bakış açısı ile sunulduğunda hem iç hem dış sorumluluk taşımak, vicdan sahibi olmak ve insani değerleri benimsemek mümkün olabilecektir.

Kısaca; Üsküdar Üniversitesi, RİNAP ile İslam Bilim Geleneği bağlamında tasavvufun ahlak öğretisi, din ilimleri ve insan davranışı arasındaki ilişkiyi bilimsel ve eleştirel bir bakış açısıyla, akademik metodoloji ve vasıtaları ile insanlığa sunmayı amaçlamaktadır.

Üsküdar Üniversitesi RİNAP projesi ile ‘gelecek odaklı’ bir üniversite olarak bir adım daha atmayı ve toplumsal barışa büyük bir katkı yapmayı hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulu da 10.06.2020 tarih ve 75850160-199-E.35292 sayılı yazısı ile ‘üniversiteler bünyesinde sivil toplum merkezlerinin açılması ve gönüllülük konusunda çalışmalar yapılması için üniversitelerin teşvik edilmesini’ talep etmiştir.

Üsküdar Üniversitesi, RİNAP’ın kuruluşu ile bu konuda öncü bir adım atmanın gururunu yaşamaktadır.