Vizyon & Misyon


Vizyon

Bediüzzaman Said Nursi’nin Kur’an yorumu olan Risale-i Nur Külliyatı üzerine akademik çalışmalar yapmak; konuyla ilgili yapılacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarda referans merkezi bir platform olma niteliğini taşımak.

Misyon

  • Ulusal ve Uluslararası akademik araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, eğitim programları ve diğer çalışmaları yürütmek,
  • Disiplinlerarası projeler hazırlayarak uygulamaya koymak, gerekli hallerde yurtiçi veya yurtdışı kurumlar ile işbirliği imkânlarını araştırmak ve koordinasyon kurmak,
  • Medresetü’z-Zehra mefhumuna uygun bir üniversite modeli üzerinde eğitim felsefesi çalışmaları yürütülmesine önayak olmak,
  • Kitap, dergi ve makaleler yayımlamak; araştırmacılara yardımcı olmak üzere açıklamalı kaynakçalar sunmak. Özgün çalışmalar için araştırmacıları teşvik etmek,
  • Türkiye ve diğer ülkelerdeki bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmek; akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak ortaklaşa eğitim, seminer, konferans, kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarına ve yabancı ülke ve kurumlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,
  • Yapılan çalışmaların gereği gibi tanıtılması, duyurulması ve akreditasyonuna yönelik faaliyetler, yayınlar ve tercümeler yapmak,
  • Belirli konu, bölge, ülke ya da dönemler konusunda raporlar ve bültenler yayınlamak ve kapsamlı bir arşivleme çalışması yapmaktır.