RİNAP Başkanı'nın Mesajı


 

Risale-i Nur Araştırmaları Platformu (RİNAP)’ın akademik bir kuruluş olarak üstlendiği misyon, Ulusal ve Uluslararası alanda akademik çalışmalara katkı sağlamaktır. Özellikle asırlardan beri ülkemizde ve diğer İslam ülkelerinde fen bilimleri ile din ilimleri arasında var olduğu tevehhüm edilen çatışma ve çelişkinin olmadığını ortaya koymaktır. Tekke, Mektep ve Medreseyi toplumsal huzur ve barış ortak paydasında buluşturmak bu Platformun en önemli gayelerinden biridir.

 

RİNAP, Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı boyunca tahakkuk ettirilmesine çalıştığı; en derin bir samimiyet ve muhabbetle kalbinde taşıdığı “Medresetu’z-Zehra” üniversitesinin manevi simasında, özgürlükçü, barışçı, yapıcı bir platformdur.

Bu bağlamda, “Hikmet müminin yitiğidir nerede bulursa alır” düsturu çerçevesinde siyasi, fikri ve ilmi istibdattan uzak bir çalışmayı amaçlamaktadır.

Aklın nuru fen bilimleri vicdanın ışığı ise dini ilimlerdir. Tam bir aydınlanma yaşamak için her iki kaynaktan da istifade etmek gerekir. İkisinden birisinin noksan olması halinde çatışmalar meydana gelir.

Bediüzzaman Said Nursi’nin öğretilerini takip etmeyi gaye eden bu platformda her iki ilim dalının da öğretilmesi sonucu ayrılık ittifaka yabancılık kardeşliğe nefret sevgiye dönüşür.

RİNAP, insanlık camiasını bir eğitim camiası olarak görmekte, ilme yapılan her katkıyı insanlığa yapılmış bir hizmet olarak değerlendirmektedir.

“İnsanların en hayırlısı, başka insanlara faydalı olandır” şeklindeki nebevi düsturun verdiği derse göre, ilme hizmet en hayırlı hizmettir. Çünkü insana en faydalı hizmet ona ilim ve hikmeti öğretmektir.

RİNAP, bu prensibe bağlı olarak dünyevi ve uhrevi saadetin temel taşı olan ilmi çalışmalara başka herhangi bir maksadı karıştırmamayı, Hakka ve halka hizmetten başka bir gaye takip etmemeyi, “hakkın hatırı âlidir hiçbir hatıra feda edilmez” düsturunun dışına çıkmamayı hedefleyen akademik bir Platformdur.

 

Platformun, insanımıza ve insanlık âlemine hayırlı ve uğurlu olması temennilerimle!

 

Prof. Dr. Niyazi BEKİ