RİNAP Başkanı


Prof. Dr. Niyazi Beki
Risâle-i Nur Araştırmaları Platformu Başkanı

 

Niyazi Beki, 1953 tarihinde Bingöl’de doğdu. Bölgenin geleneksel eğitim kurumlarından Klasik medrese eğitimini tamamlayarak, icazet aldı.

Bingöl Lisesi ile Muş İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1984’te mezun oldu.

Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde “es-Sülemî ve Kitâbu’l-Erbaîn li’s-Sûfiyye” isimli hadis kitabı tezi ile (1990), doktorasını ise Sakarya Üniversitesi’nde “20. Asır Türkiye’sinde Tefsirde İşârâtu’l-İ’caz Örneği” adlı tezi ile (1997) tamamladı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Amerika’da 2003 ve 2004 yılları arasında Connecticut Üniversitesi’ne bağlı Hartfort Seminary’de misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde kuruluşundan bu yana öğretim üyesi olarak ders verdi.

Prof. Dr. Beki’nin 15 kadar eseri yayımlanmıştır. Yayınlanmamış Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce şiirleri bulunan Beki’nin değişik bilimsel dergilerde yayınlanmış makale ve araştırmaları da bulunmaktadır.

Prof. Dr. Beki’nin Tefsirde Yeni Yaklaşımlar: Risale-i Nur Örneği, Üsküdar Üniversitesi Yayını olarak 2018 yılında yayınlanmıştır.

Beki, dört çocuk babası olup Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir.

Prof. Dr. Niyazi Beki, 20 Nisan 2020’de RİNAP’ın kurucu başkanı olarak atandı.

Ayrıntılı CV için tıklayınız.