Eserleri


Said Nursi’nin kitapları Sözler, Söz, Envar, RNK, Yeni Asya, Hayrat Vakfı Yayınları başta olmak çeşitli yayınevleri tarafından yayınlanmaktadır. Hayrat Vakfı bu eserleri Osmanlıca olarak da yayınlamaktadır.


Başlıca eserleri:

 • Nursî, Bediüzzaman Said; İşârâtü’l-İ’câz
 • Mesnevî-i Nuriye
 • Muhâkemat
 • Eski Said Dönemi Eserleri
 • Sözler
 • Lem’alar
 • Mektubat
 • Şuâlar
 • Tarihçe-i Hayatı
 • Asâ-yı Mûsâ

Said Nursi mektuplarını Lahika adı altında yayınlamıştır:

 • Barla Lâhikası
 • Emirdağ Lâhikası
 • Kastamonu Lâhikası