Akıldan Kalbe Yolculuk


 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ülkemizde psikiyatri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden… Bu kitap ise, onun hayret verici kişiliğiyle Bediüzzaman'ı ve eserini anlamaya yönelik, birbirini tamamlayan iki çalışmasının ikincisi…

 

Prof. Tarhan, Çağın Vicdanı Bediüzzaman isimli ilk çalışmasını tamamlayan bu kitabıyla, Bediüzzaman Said Nursî'nin tefekkür sistemini, kâinat görüşünü ve ulaştığı imanî sonuçları analiz ediyor.

 

Diğer bir deyişle, Bediüzzaman'ın hayatı ışığında, insanın 'akıldan kalbe yolculuğu'nu…

 

Bediüzzaman, düşünce sistemini oluşturur ve inancını delillendirirken, mantık ilmini nasıl kullandı?

 

Maddeci ve tabiatçı anlayışın ileri sürdüğü tezleri nasıl çürüttü?

 

Henüz kuantum fiziği ortaya çıkmamışken, atom içi dünyalardan tevhid hakikatine nasıl bir yolculuk gerçekleştirdi?

 

Ruh, melekler ve ölümden sonra dirilişi Bediüzzaman nasıl isbat ediyor?

 

Bediüzzaman'ın 'iki hikmet' analizi nedir ve neden önemlidir?