Bediüzzaman Said Nursi Entelektüel Biyografisi


Bu eser, yüzyılımızın büyük mütefekkir ve alimi Bediüzzaman Said Nursi hakkında hazırlanmış en kapsamlı çalışmalardan biridir. Dünya barışına inanmış samimi bir mü’min olan Nursi, Müslümanların birlik ve bütünlüğüne ısrarla vurgu yapmıştır.

Nursi, İslami geleneğini canlı tutmanın önemine dikkat çekmekle birlikte, modern çağın değerlerini İslam’a göre yorumlamış, böylelikle dünya çapında bir iman hareketine öncülük etmiştir. Bugün bütün dünyada milyonlarca tabisi bulunmaktadır.

 

Bu kitap, Nursi’nin düşünceleri üzerinde ciddi bir analiz yapmış olmasının yanında, ilk defa onun fikirlerini ve faaliyetlerini tarihi arka planları açısından ele almaktadır. Ayrıca, çeşitli kaynaklara ve Said Nursi’nin kendi eserlerine dayanarak, bu mühim alimin hayatı ve düşüncesiyle ilgili dengeli bir bakış açısı sunmaktadır.

“Vahide (Mary F. Weld) bu eserinde, Said Nursi’nin ve modern Türkiye’nin aydınlatıcı ve dikkat çekici bir resmini, bir tasvirini sunmaktadır. Yazar, mümkün olduğu kadar güvenilir ve detaylı bilgiler ihtiva eden bir resim çizebilmek gayesiyle, uygun tüm kaynakları kullanmaktadır. Bu konuda fevkalade bir şekilde başarılı da olmuştur.” Prof. Dr. İbrahim M. Abu-Rabi

“Bu kitabın ortaya koyduğu en hayati netice şudur: Nursi, en muhafazakâr Müslümanlara kadar herkesin teslim edeceği üzere, İslamiyet’i doğru yaşayan bir Müslümandı. Onun yazılarında bir sıcaklık ve ruh yüceliği görülür ki bu durum takdire şayandır.” Prof. Dr. Ian S. Markham

 

Şükran Vahide Kimdir?

Aslı adı Mery Weld. İngiliz asilzade aileleri kütüğünde tescilli bir ailenin çocuğu olark 1948 yılında İngiltere’nin Lancashire şehrinde doğdu.

1981’de Durham Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türk ve Fars Edebiyatı bölümünde okurken Said Nursi ve Risale-i Nur Külliyatını tanıdı.

Tabiar Risalesini okuduktan sonra Kur’an’ı okumaya başladı.

1981 yılında Müslüman oldu.

Türkçe öğrenen Vahide, hayatını Müslüman olmasında vesile olan Risale-i Nur Külliyatını İngilizceye tercüme etmeye adar.

 

 

Başlıca Kitapları

İslam, Batı ve Biz (Mery Weld imzasıyla)

Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Said Nursi: Entelektüel Biyografisi