Ömer Özcan Risale-i Nur Arşivi


Ömer Özcan 1950 yılında Milas’ta doğdu. 
Risale-i Nur’ları 1968’de lise öğrencisi iken tanıdı.
Ertesi yıl Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nu kazandı.
Öğrencilik yıllarında Ankara’da bulunan Bediüzzaman Said Nursi’nin yakın talebelerinden Bayram Yüksel’in sohbetlerine katıldı; kendisinden istifade etti.
Zonguldak’ta 1973-1984 yıllarında lise öğretmenliği yaptı. 
2000 yılında mezun olduğu liseden emekli oldu.
Ömer Özcan, öğrencilik yıllarından başlayarak Bediüzzaman Said Nursi ve talebeleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Konuyla ilgili kitap, risale ve belgeleri toplayarak hatırı sayılır bir arşiv oluşturdu.
Arşivinde Bediüzzaman Said Nursi’yle beraber bulunan ya da ziyaretine gidenlerle ilgili fotoğraf, ses, video veya yazılı olarak yaptığı kayıtlar bulunmaktadır. 
Risale-i Nur’un teksir veya matbaa olarak ilk baskılarının tamamına yakını da arşivinde bulunmaktadır. Birçok kitabın el yazması orijinal nüshaları da arşivde yer almaktadır.
Ömer Özcan, Bediüzzaman Said Nursi’yle ilgili hatıraları olanlarla yaptığı röportajlarını Risale-i Nur Hizmetkârları AĞABEYLER ANLATIYOR adıyla altı cilt olarak yayınlamıştır. 
Ömer Özcan bu kitapların dijital ortamda yayınlanması için Üsküdar Üniversite Risale-i Nur Araştırma Platformuna (RİNAP) vermiştir.

 

Ömer Özcan Risale-i Nur Arşivine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Ömer Özcan - AĞABEYLER ANLATIYOR 8 Kitap Ayrı Ayrı

 

Ömer Özcan - Ağabeyler Anlatıyor 1 (52 Ağabey Bir Arada)

Ömer Özcan - Ağabeyler Anlatıyor 2 (39 Ağabey Bir Arada)

Ömer Özcan - Ağabeyler Anlatıyor 3 (24 Ağabey Bir Arada)

Ömer Özcan - Ağabeyler Anlatıyor 4 (28 Ağabey Bir Arada)

Ömer Özcan - Ağabeyler Anlatıyor 5 (30 Ağabey Bir Arada)

Ömer Özcan - Ağabeyler Anlatıyor 6 (34 Ağabey Bir Arada)

Ömer Özcan - Ağabeyler Anlatıyor 7 (30 Ağabey Bir Arada)

Ömer Özcan - Ağabeyler Anlatıyor 8 (54 Ağabey Bir Arada)

 

Ömer Özcan - AĞABEYLER ANLATIYOR 1

 

Abdullah Yeğin  Abdurrahman Cerrahoğlu  Ahmet Feyzi Kul  Ahmet Fuad Güven  Ahmet Vehbi Ünlü  Ali İhsan Tola  

Ali Sarıbıçak (Küçük Ali)  Av Bekir Berk  Bahri Çağlar  Bayram Yüksel  Dursun Özçelik  Emin Tekinalp  

Gülcü Hüseyin Kuru  Hasan Ergünal  Hasan Kurt  Hulusi Yahyagil  Hüseyin Bülbül  Hüseyin Çağdır  

Hüsnü Bayramoğlu  İbrahim Tütüncü  Kamil Acar  Mehmed Ali Taşlıca  Mehmed Batmazoğlu  

Mehmed Feyzi Pamukçu  Mehmed İnce  Mehmet Gülırmak  Muslihiddn Sönmez  Mustafa Birlik  

Mustafa Cahid Türkmenoğlu  Mustafa Gül  Mustafa Oruç (Ramazanoğlu)  Mustafa Pestil  Mustafa Sungur 

Muzaffer Erdem  Nail Papatya  Nusred Kocabay  Refet Barutçu  Sabri Halıcı  Sadık Çalışkan  Said Ezener  

Said Gündüz  Salih Özcan  Selahaddin Akyıl  Süleyman Aslan  Şaban Akdağ  Şeyh Mehmed Celali  Tâhirî Mutlu  

Tahsin Tola  Tevfik Gül  Zübeyir Gündüzalp

 

Ömer Özcan - AĞABEYLER ANLATIYOR 2

 

Abdurrahman Topraklı  Abdülkadir Badıllı  Abdülkadir Zeybek  Ahmed Nazif Çelebi  Ahmet Emin Sağbaş  Ali Osman Öztop 

 Av Gültekin Sarıgül  Bircan Çelik  Hafız Ali Mülayim  Hafız Mehmed Gül  Hafız Mustafa Kocayaka  Hüseyin Beşli  

İbrahim Fakazlı  İbrahim Okur  İdris Kahveci  Kadir İnci  Kemal Özkan  Kemaleddin Ceviz  Mehmed Çalışkan 

 Mehmed Hamid Güven  Mehmed Kırkıncı  Mehmed Metin  Molla Hamid Ekinci  Musa Yukarı  Mustafa Osman 

 Mustafa Öztürk  Muzaffer Arslan  Nazım Akkurt  Orhan Aysal  Rasin Tekeli  Recep Unaz  Reşid Övet  Saffet Solak

  Said Gül  Saim Köseoğlu  Selahaddin Durdu  Vahyeddin Küfrevioğlu  Yusuf Demir  Ziya Dilek

 

Ömer Özcan - AĞABEYLER ANLATIYOR 3

 

Abdüvahid TABAKCI   Ahmed AYTİMUR  Binbaşı Hayri TANJU  Cafer Sadık ÇİM  Gülcemal SOYLU  

Hafız Ahmet Lütfi  SÖNMEZ  Hâfız Ali ERGÜN  Hâfız Ali YAĞCI  Halil YÜRÜR  Hamid KURALKAN  Hasan EMİNÇ 

Hüseyin FİLİZ  İhsan BARUTÇU  İlhan YÜCE  İrfan HASPOLATLI  Mahmut AYDIN Mehmet Ali ŞEFLEK  

Mehmet BÜKER  Mehmet KAYALAR  Mehmet OĞUZ  Mehmet USLU  Osman ve Orhan KARA  Selami ÖZER  Tarık AKTEKİN

 

Ömer Özcan - AĞABEYLER ANLATIYOR 4

 

Abdullah ÇAVUŞ (Kula)  Abdullah ÇAVUŞ (Sualp)  Abdullah ÇAVUŞ (Yavaşer)  Ahmet URAL  Atıf URAL  

Av Hüsameddin AKMUMCU  Cahid ÜNSAL  Hafız Namık ŞENEL  Hafız Nebi ÇOBAN  Hasan CAN  Hasan OKUR 

İbrahim CANAN  Kemal URAL  Mehmet ÖZSEVİM  Mustafa İNAMLIK  Mustafa KÖKLÜKAYA  Nuh POLATOĞLU  

Nuri GÜLEŞER  Rahmi ERDEM  Servet ARMAĞAN  Süleyman ÖZBİLEK  Süleyman TAŞKIRAN  Şahide YÜKSEL  

Şükrü KAZAK  Teğmen Mehmet Hulusi EROL  Yakup CEMAL  Yusuf Ziya ARUN  Ziya Nur AKSUN

 

Ömer Özcan - AĞABEYLER ANLATIYOR 5

 

Abdullah GAYRETLİOĞLU  Abdullah TEKİN  Abdülkadir BİLGE  Abdülkafi TALU  Adil ÇELİK  Ahmet ATAK  

Ahmet ÇOBANÖZÜ  Ali DEMİREL  Ali Osman KARAHAN  Ali Rıza ÖZTÜRK  Aytekin EBEPERİ  Fahreddin SAYI  

Hafız Ömer BİLGİNOĞLU  Halil İbrahim ÇÖLLÜOĞLU  Hasan Hüseyin ATEŞ  Hasan KURU  Hüseyin TAMER  

Hüsnü ALTINTABAK  İbrahim Ethem TALAS  Mehmet Akif USANMAZ  Mehmet Günay TÜMER  Mehmet SARI  

Muallim Ahmed Galip KESKİN  Mustafa ARSLAN  Müşir Mehmed ZEKİ PAŞA  Necati MÜFTÜOĞLU 

Nevzat MÜFTÜOĞLU  Sabri KARAGÖZ  Üzeyir ŞENLER  Zehra DÜLEK

 

Ömer Özcan - AĞABEYLER ANLATIYOR 6

 

ALİ ÇAKMAK  ALİ DEMİRSOY  ALİ TAYYAR  AV. NECDET DOĞANATA  DURSUN KUTLU  EKREM KOKER  

ENVER GALİP CEYLAN  FAHRİ TÜRKMEN  FİKRET YÖRÜK  GALİP GİGİN  HASAN ATIF EGEMEN  

HASAN FEYZİ YÜREĞİL  HASAN YEĞİN  HAYDAR MORGÜL  İHSAN ERTEM  İSMAİL DOYUK  İSMAİL FAKAZLI  

MAZLUM AKAY  MEHMED ALİ ÇAKICI  MEHMED MANDAL  MEMİŞ ORHAN  MUSTAFA EKMEKÇİ 

MUSTAFA KARAPINAR  NADİR BAYSAL  NURİ KARAKAYA  OSMAN BOZKURT  ÖMER KUŞ  REFİK AĞIR  

RIDVAN (ERDOĞAN) UTANGAÇ  SÜLEYMAN KAYA (GAYE)  ŞEMSEDDİN TUĞRUL  ŞÜKRAN ÜNLÜKUL  

VELİ IŞIK KALYONCU  YUVALI HATİP HOCA Mehmed Ali Bilgin

 

Ömer Özcan - AĞABEYLER ANLATIYOR 7

 

Abdulmuhsin Alev – Abdünnur Sezgin – Ahmed Gümüş – Ahmed Ramazan Canbek (Tuncer) – Ahmed Urfalı – Ali Özek

Ertuğrul Kireç – Feyzi Halıcı – Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) – Hüseyin Abdulhadi – İsmail Güven – İsmail Hakkı Zeyrek – İsmail Karaçam

Mahmut Çalışkan – Mehmed İman – Musa Yoldaş – Mustafa Ramazanoğlu – Mustafa Fahri Üründül – Münire Özdemir

Niyazi Özsoy – Nuri Kul – Osman Avni Yüksel – Recep Uysal – Refet Kavukçu – Said Gecegezen – Şükrü Altıntabak

Tevfik Demirel – Vahdettin Akyıl – Yaşar (Said) Kul – Zekeriya Kitapçı

 

Ömer Özcan - AĞABEYLER ANLATIYOR 8

 

Abdurrahim Kaya – Abdulkadir Denizlioğlu – Ahmed Altuğ – Ahmed Avşar – Ali Başol – Ali Gül – Ali Rıza Ertaş – Ali Rıza Muhlis – Ali Sert – Ali Yıldırım – Ali Yılmaz – Âsiye Mülâzımoğlu – Av. İbrahim Ünlü – Eşref Edip Fergan – Fikri Meriç

Hafız Mustafa Ertürk – Hamdi Sağlamer – Hasan Basri Sarıçam – Hasan Halıcı – Hatice Soylu (Altuğ) – Hulusi Ok – Hüseyin Akçay (Koruk Efe) – Hüseyin Biçer – İbrahim Gül

Mehmed Fırıncı (Güleç) – Mehmed Güleşçi – Mehmed Kervancı – Mehmed Keskin (Barlalı Berber) – Mehmed Küçükağa – Mevlüd Gönen – Muammer Şenel – Muhammed Ali Öztürk – Mustafa Cengiz – Muzaffer Yiğit – Mübarek Süleyman (Köse)

Necati Akkoyun – Nevin Halıcı – Nilgün Çelebi – Orhan Türkal – Osman Aksoy – Osman Nuri Tol – Ömer Halıcı

Said Nur Çelebi – Süleyman Altuğ – Süleyman Çağan – Şahabeddin Gargılı – Şahabeddin Ünlü – Şevket Akın – Şükrü Altuğ – Taceddin Topal – Ûlviye Sümer – Ümmühan Ergün – Yılmaz Duman – Yusuf Ünlü